Peter Stein

VD för Stein Brothers AB och expert på afrikansk ekonomi

 

Medan de amerikanska och europeiska ekonomierna har det kämpigt går det desto bättre för de afrikanska. Hur har frihandel varit en del av förklaringen för Afrikas ekonomiska framgång de senaste åren?

– Frihandeln har varit direkt avgörande. Det är den globala handeln som fått Afrika att lyfta, av framför allt två anledningar. Den ena är att efterfrågan från råvarufattiga länder som Kina, Brasilien och Turkiet har gjort att afrikanska stater fått bättre betalt för sina råvaror. Då har länderna också kunnat satsa på egna framsteg, till exempel genom att förbättra infrastrukturen och sjukvården. Det andra är internationaliserade kapitalrörelser. När utländska investerare ser att flera afrikanska stater haft en positiv ekonomisk utveckling har de vågat satsa på just de länderna.  De här investeringarna har drivit på tillväxten, man har byggt broar och byggt ut hamnar vilket ytterligare skapat ett attraktivt investeringsklimat.

Ändå finns det onekligen stora utmaningar kvar för de afrikanska ekonomierna. Vilka är de största utmaningarna och hur kan frihandel vara en del av lösningen?

– Många afrikanska stater är små och isolerade, rent geografiskt.  Det är kämpigt för dem att bli en del av den globala handelslänken och det förekommer bara begränsad handel mellan grannländerna. Men om de här marknaderna öppnades upp för frihandel och man satsade på att få igång internhandel skulle det verkligen kunna stärka deras ekonomier. Frihandeln kunde också skapa bättre förutsättningar för den afrikanska företagsamheten.

Att frihandel kan vara gynnsamt på statsnivå förstår vi. Men på individnivå, hur kan frihandel gynna vanliga människor i Afrika?

– Det är klart att när länder bli rikare så ökar också levnadsstandarden för låg-och mellaninkomsttagare. Den genomsnittlige afrikanen kan få tag i bättre och billigare varor, datorer och sjukvårdsprodukter. Och frihandel sprider inte bara varor utan också tankar och idéer, mycket tack vare den nya teknologin. Afrikanska studenter kan koppla upp sig till internationella universitet, civilsamhällen kan utbyta erfarenheter med varandra, man kan sprida information om hur man stoppar epidemier. Frihandel utmanar statens informationsmonopol.