Olivolja

Tyvärr finns ingen Freetrade-märkt olivolja. Olivolja är en produkt som kan handlas tullfritt inom EU men inte från länder utanför unionen.

Har du tänkt på att det praktiskt taget är omöjligt att hitta olivolja i butiken som inte kommer från ett EU-land? Oliver har odlats omkring Medelhavet i tusentals år. Olivoljekulturen i länder som Turkiet, Syrien, Libanon, Israel, Egypten m.fl. är lika anrik som den som finns i Italien eller Grekland. Borde det inte finnas olivolja från alla länder omkring Medelhavet?

Tull på olivolja

Förklaringen till varför det är svårt att hitta olivolja från länder utanför EU är att den är belagd med tull. En av de största olivoljeproducerande länderna utanför EU är Syrien. För tillfället är Syrien allvarligt skadat av ett inbördeskrig, men inte heller före kriget fanns syrisk olivolja till försäljning i svenska butiker.

Hur stor är tullen? Tullsatsen på olivolja är 1 129,54 kr/100kg. En flaska på 75 cl väger ca 0,68 kg. Det innebär att den som köper olivolja från Syrien måste betala ungefär 7,70 kr (1 129,54 * 0,0068 = 7,68 kr) extra i pris på grund av denna importtull.

Normalpriset på en flaska olivolja är ca 55 kr. Om det finns två produkter som är likvärdiga men där den ena kostar 7,70 kr mer än den andra, vem skulle köpa den dyrare flaskan?

Varför är det tull på olivolja?

EU har tull på olivolja från länder utanför unionen för att skydda sin egen tillverkning. Tidigare betalade EU också  ut subventioner till producenterna.

EU motiverar detta med att man vill bygga upp en konkurrenskraftig industri. Men erfarenheten talar för att tullar och subventioner leder till ineffektivitet eftersom konkurrenskraft skapas genom att företag tvingas tävla med varandra.

Tullsatsen på olivolja gör att syriska olivoljeproducenter inte ges en rättvis chans att konkurrera med europeiska, vilket försämrar möjligheterna för människor i Syrien att öka sitt välstånd. För dig som konsument betyder tullen också att du får betala ett högre pris för din olivolja än vad du annars skulle ha gjort. De enda som tjänar på systemet är de europeiska olivoljeproducenterna som inte behöver effektivisera sin verksamhet.

Vad kan du göra som konsument?

Som konsument har du inte möjlighet att själv påverka tullen på olivolja genom att välja någon särskild produkt. Det är EU som beslutar om tullsatser. Genom att informera dig om vilka handelshinder som finns bakom olivolja och andra jordbruksprodukter kan du dock vara med och arbeta för att tullarna avskaffas.

Om du vill hjälpa olivoljeproducerande länder utanför EU att utveckla sina ekonomier kan du välja att köpa olja från dem. Du kommer visserligen att bli tvungen att betala tull, men genom att handla med dem hamnar en större del av dina pengar i dessa länder än om du köper olivolja som producerats i EU.