Kaffe

Tyvärr finns det inget kaffe som är Freetrade-märkt. Kaffe importeras visserligen tullfritt, men bara som orostade bönor. Kaffe som rostats, malts och förpackats utanför EU är belagt med tull.

Kaffe är en av världens största handelsprodukter och odlas i till största delen i fattiga länder. Att EU endast accepterar att orostade bönor ska kunna säljas tullfritt till Sverige är anmärkningsvärt eftersom en stor del av förädlingsvärdet ligger i rostningen. Resultatet blir att de kaffeodlande länderna får svårare att utveckla sina egna kafferosterier. Varför ska inte kaffe kunna rostas, malas och förpackas i sina ursprungsländer?

Tullfritt men ändå inte

Handeln med orostade kaffebönor är på det hela taget fri i världen. Det är tack vare World Trade Organization, WTO och den princip om mest gynnad nation, MGN, som kan sägas vara grundprincipen för de länder som är medlemmar. Principen säger att om ett land ger en fördel till ett annat land så ska det också ge alla andra länder samma fördel. Detta har lett till att ledande kaffeexportörer och importörer tagit bort tullarna.

Annat är det dock med rostade kaffebönor. Här är den gemensamma tullsatsen enligt MGN-regeln 7,5 procent. Den ömsesidiga regeln inom WTO säger att länderna får ta ut denna tullsats av varandra. EU har dock valt att sänka denna tullsats för utvecklingsländer till 2,6 procent. Men för vissa länder har EU gått längre än så. Alldeles nyligen har EU undertecknat ett nytt handelsavtal med länderna i Östafrika (Ekonomiska partnerskapsavtalet, EPA) som gör att dessa länder ska kunna exportera rostade kaffebönor tullfritt till EU. Avtalet är inte ratificerat ännu, men om allt går väl kommer rostade bönor från Kenya, som är en av de största kaffeodlarnationerna i världen, att kunna handlas tullfritt.

Varför olika tullsatser?

Varför är det olika tullsatser på rostade och orostade kaffebönor? Tullar finns alltid för att skydda den inhemska näringen, i det här fallet kafferosterier i EU. EU har visserligen sänkt sin tull för utvecklingsländer men den finns fortfarande kvar.

Vad får detta för effekter? Den omedelbara effekten är att du som konsument tvingas betala extra för kaffe som producerats utanför EU utan att pengarna kommer någon fattig till del. Men den största skadan görs på lång sikt i det att de utvecklingsländer som odlar kaffet inte får chansen att utveckla sina egna rosterier och på så vis få en större del av vinsten att stanna i sina länder.

Ett exempel på en afrikansk firma som vill ändra på detta är Good African Coffee, en kaffeproducent som i Uganda som valt att lägga hela produktionskedjan i Afrika. Företager skriver på sin hemsida: ”For decades Africans have produced what they do not consume and consumed what they do not produce.” Affärsidén är att exportera kaffe som odlats, rostats, malts och förpackats i Afrika för att så stor del av förädlingsvärdet ska hamna i Afrika.

Det är denna typ av industri som ett land som Uganda behöver för att utvecklas. Tyvärr är det också just denna typ av vara som EU lägger tull på för att skydda europeiska rosterier.

Vad kan man som konsument göra?

Som konsument kan du i dagsläget inte köpa kaffe från utvecklingsländer som inte är påverkat av handelshinder. Med tiden kommer det dock förhoppningsvis att bli möjligt att köpa kaffe tullfritt som är rostat i Östafrika.

Däremot kan man som kaffekonsument ändå göra ett medvetet val som hjälper fattiga länder att utvecklas. Du kan titta på förpackningen i vilket land kaffet är rostat och förpackat. Om du hittar ett kaffe som helt och hållet är producerat i ett utvecklingsland vet du att en större del av dina pengar går till fattiga människor än när du väljer ett kaffe som producerats i Sverige.