Carola Lemne

VD, Svenskt Näringsliv

Hur kan frihandelsbegränsningar skada utvecklingsländer?

– Framförallt för att det gör det dyrare och krångligare för företagen i utvecklingsländer att sälja sina produkter på en internationell marknad. Begränsningar kan också skrämma bort investerare i dessa länder om det är dyrt att importera insatsvaror till produktion och dessutom dyrt att exportera färdiga produkter. EU:s allvarligaste fel mot utvecklingsländerna är den gemensamma jordbrukspolitiken. Den håller uppe en tullmur mot många av de livsmedel som de kan producera till konkurrenskraftiga priser.

Vilka är de största hinder som den fria handeln står inför just nu upplever du? 

– De senaste årens finanskris som drabbat stora delar av världen har fått liberaliseringen av handeln att avstanna. Nedgången i ekonomin har lett till att protektionistiska krafter blivit alltmer högljudda. Det försvårar för nya eller fördjupade frihandelsavtal, trots att vi vet av historien att frihandel är en av de allra viktigaste faktorerna för att lyfta länder ur fattigdom. Vissa länder är skeptiska till att ingå nya frihandelsavtal för att man är rädd för de kortsiktiga effekterna. Andra har tvärtemot satsat stenhårt på nya avtal. Flera länder i Afrika t.ex. har nyligen ingått nya eller utvidgade frihandelsavtal med EU.

Hur arbetar Svenskt Näringsliv för att driva frågan om frihandel?

– Frihandelsfrågan är prioriterad för Svenskt Näringsliv. Vi gör en rad insatser för att främja synen på frihandel i allmänhet och avtalet mellan EU/USA i synnerhet. Vi driver opinionsbildning både i Sverige och inom EU, tar fram gedigna faktaunderlag och lanserar rapporter, föreläser i skolor, deltar i den allmänna debatten med mera. Vi samarbetar med de svenska facken i denna fråga – de ser stora möjligheter för en god utveckling för sina medlemmar med frihandelsavtalet mellan EU och USA.