Det finns inget sätt att lyfta människor ur fattigdom som är så effektivt som frihandel. Men en fri och rättvis handel där alla konkurrerar på samma villkor är än så länge en utopi. Kan du föreställa dig en vara som passerat fritt över gränser? En vara som varken hindrats av tullar eller kvoter? En vara vars pris varken påverkats av subventioner, karteller eller korruption?

Produktmärkningen Freetrade finns för att illustrera de hinder som några av våra vanligaste importprodukter från utvecklingsländerna måste ta sig förbi på sin resa från producent till konsument.

Läs mer

Produkter:

Röster om frihandel:

Print
 .
Tankesmedjan Frivärld bedriver opinionsbildning i utrikespolitiska frågor. Ett område som vi särskilt fokuserar på är utvecklingsfrågor utifrån ett marknadsekonomiskt perspektiv. Att minska fattigdomen i världen är en av de viktigaste utrikespolitiska frågorna. Historien har visat att utveckling sker när människor tillåts starta och driva företag utan politiska regleringar.
Mer information om Frivärld: frivarld.se.